Контакт

Централен офис:

 

 

гр. София
ПК 1113
кв.Изток, ул.Самоков 28 “И”
телефон: +359 2 8548110
факс: +359 2 8548117

email: office@vatia.bg