Обекти

  • Находище „Подгумер”, с.Подгумер, обл.София за добив на кварцови пясъци.
  • Находище „Гърмище”, с.Чепърлинци, Софийска област за добив на огнеупорни глини.
  • Находище „Побит камък”, с.Нови хан, Софийска област  за добив на кварцови пясъци за филтрационни цели.
  • Находище „Малък Гайтановец” община Белово, обл. Пазарджик, за добив на доломити.
  • Находище „Бистрица”, с.Бистрица, обл.София, за добив на огнеупорна пръст.
  • Находище „Стрелча Мерата” – участъци „Мерата”, „Мали кладни дял” и „Банчовец” за добив на пегматити-фелдшпати.
  • Находище „Овчарово”, с.Овчарово, обл.Хасково, за добив на талкошисти
  • Находище „Сакар планина”- участък „Богомил”, с.Богомил, обл. Хасково, за добив на кварц за кварцово стъкло.