За нас

ВАТИЯ ХОЛДИНГ АД обхваща и контролира следните търговски дружества

  • ВАТИЯ  АД
  • БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД
  • ГЕОМИНЕРАЛ  АД
  • ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ  ЕООД