Ватия Трейдинг АД

Дружеството осъществява цялостната логистична, маркетингова и търговска дейност в рамките на холдинговата структура. Дейността му е организирана в търговски представителства на територията на цялата страна. Учредяването на трейдинговото дружество доведе до  оптимизация на дейността по реализацията на продуктите произвеждани във „Ватия Холдинг” АД.