Геоминерал АД

Производствените мощности на „Геоминерал” АД са разположени в няколко региона в страната.

  • Фабрика за преработка на минерални суровини в гр.Белово, обхващаща трите

преработвателни цеха „ Крайчинец”, „Доломитен” и „Сестримо”.

Преработвателен цех “Крайчинец” е разположен на около 1 км. източно от гр. Белово. Той разполага с две технологични линии за производсво на варовикови фракции и на мраморно брашно. Инсталацията преработва мраморна суровина подадена от кариера “Крайчинец”.

През 2006 година бе извършена реконструкция на инсталацията за минерално брашно, с което бяха привлечени за дългосрочни клиенти едни от първите европейски заводи за сухи строителни смеси, през 2007година – “Рьофикс-България” ЕООД, а през 2008 година и “Хенкел-България” ЕООД.

Преработвателен цех “Доломитен”  е разположен на около 1 км. източно от гр. Белово. Той разполага с пет технологични линии за производстово на мляна доломитна продукция. Преработвателен цех „Сестримо” е разположен на около 13 км. западно от гр. Белово. Тези два цеха обслужват кариера “Малък Гайтановец” и в тях се преработва доломитната суровина.

  • Обогатителна фабрика  “Михалково” се намира на 5 км. северно от с.

Михалково, обл. Смолян.

Във фабриката се обогатяват и  преработват талк, кварц, пегматити, флуорити, мрамори, пигменти, зеолит и други суровини.

Голямата гама продукция е предназначена за керамичната,санитарната,стъкларската и химическата промишленост. Реализацията се осъществява в страната и чужбина.

  • Обогатителна фабрика за кварцови пясъци с.Подгумер, обл.София,

разположена в непосредствена близост до находището за кварцови пясъци „Подгумер”.През 2006 година бе направена  значителна инвестиция в размер на 3 000 000 евро и е реализиран проект на „HAVER & BOECKER  по съвременна немска технология за обогатяване на кварцови пясъци, за стъкларската и строителната индустрии.

Клиенти са водещи фирми, като „Дружба Стъкларски заводи”  АД, ”Ксела –България” ЕООД, „Рьофикс-България” ЕООД, ”Хенкел-България” ЕООД и др.

„Геоминерал”  АД е специализираното дружество в холдинга за преработка и обогатяване на минерални суровини.